Algemene Voorwaarden Haakdingen.nl


Identiteit van de ondernemer
Haakdingen.nl is onderdeel van D-idee, interieuradvies en interieurontwerp
Veldkers 13, 7443 TV Nijverdal
06-18683323, graag bellen tussen 9.00 en 17.00
[email protected]
KvK-nummer: 09132223
BTW nummer: NL001664486B88

Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Haakdingen.nl en op elke tot stand gekomen overeenkomst (op afstand) tussen Haakdingen.nl en de consument.
De algemene voorwaarden staan op de site van Haakdingen.nl en worden inzichtelijk bij een bestelling in de webshop.

De producten
De producten zijn nauwkeurig omschreven in de webshop. Op basis hiervan kunt u een product beoordelen. Haakdingen.nl maakt gebruik van afbeeldingen. Deze zijn waarheidsgetrouwe weergaven van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

Herroepingsrecht
Bij de aankoop van producten heeft u de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product.
Tijdens de bedenktijd wordt van u verwacht dat u zorgvuldig omgaat met het product en de verpakking. Indien u van uw herroepingsrecht gebruik maakt, moet u het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan Haakdingen.nl retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
Uitzondering: de levering van patronen die u als een download (.pdf file) aanschaft. Met het accepteren van deze algemene voorwaarden, doet u afstand van het herroepingsrecht op geleverde downloads.

Kosten in geval van herroeping
Indien u gebruik maakt van het herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor uw rekening.
Haakdingen.nl zal ten hoogste uw betaalde goederenbedrag (incl. evt. betaalde verzendkosten voor levering) zo spoedig mogelijk, in ieder geval binnen 30 dagen na terugzending, terugbetalen.

De prijs
Genoemde prijzen zijn inclusief 21% of 9% BTW.
Genoemde prijzen zijn exclusief verzendkosten.
Acties en actieprijzen zijn geldig voor de genoemde periode.

Cadeaucodes en kortingscodes
Een verkregen cadeaucode of kortingscode mag slechts één keer gebruikt worden. Bij misbruik heeft Haakdingen.nl het recht om uw bestelling te annuleren.

Levering
Haakdingen.nl gaat zeer zorgvuldig om met het in ontvangst nemen en met de uitvoering van uw bestelling.
Als plaats van levering geldt het adres dat u aan Haakdingen.nl kenbaar heeft gemaakt. Indien er een verkeerd afleveradres is ingevoerd bij de bestelling, bent u te allen tijde verantwoordelijk voor de hierdoor extra gemaakte kosten.
Bestellingen zullen binnen 2 werkdagen na ontvangst van de betaling door Haakdingen.nl worden verstuurd. Indien de bestelling vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt u hiervan binnen 2 werkdagen bericht. U heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. Haakdingen.nl zal in dat geval uw factuurbedrag voor de niet geleverde goederen binnen 14 dagen terugbetalen.
Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Haakdingen.nl zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Dit zal op tijd met u, voor levering, worden gecommuniceerd.

Verzending en verzendkosten
Verzending binnen NL en België wordt verzorgd door PostNL. Voor verzending naar het buitenland graag via de mail contact opnemen met Haakdingen.nl.
Haakdingen.nl is niet aansprakelijk voor beschadiging en/of vermissing van producten gedurende verzending, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
Indien u een pakket aangeboden krijgt dat zichtbaar beschadigd is, dan verzoeken wij u dit pakket te weigeren.

De verzendkosten binnen NL worden vastgesteld op basis van de door PostNL vastgestelde tarieven. Deze zullen tijdens het bestelproces worden getoond. Mochten de verzendkosten lager uitvallen dan tijdens de bestelling is getoond dan zal Haakdingen.nl het verschil aan je bestelling toevoegen in de vorm van postzegels.

Betaling
Betaling in de webshop vindt plaats via Ideal (NL), Bancontact (B) of via vooruitbetaling.
Ideal en Bancontact betalingen vinden plaats via Sisow B.V.
Vooruitbetalingen dienen binnen 14 dagen binnen te zijn bij op rekeningnummer 14 23 35 193 of IBAN NL94 RABO 0142335193 ten name van D-idee.
Is uw betaling niet binnen 14 dagen ontvangen dan vervalt uw bestelling.
Contante betaling is mogelijk bij het afhalen van uw bestelling.

Privacy
Al uw gegevens worden alleen door Haakdingen.nl gebruikt en zullen niet aan derden worden verstrekt.

Eigendomsrecht
De op deze website gebruikte foto’s zijn van Haakdingen.nl. Mocht u een foto willen gebruiken, dan moet u dit melden aan Haakdingen.nl en de bron vermelden.
Patronen die ontwikkeld zijn door Haakdingen.nl mogen niet worden gekopieerd en gebruikt worden door derden. Producten die gemaakt zijn aan de hand van deze patronen mogen wel verkocht worden.

Workshop voorwaarden
U kunt tot 2 dagen voor de workshopdatum uw inschrijving kosteloos verzetten. U kunt tot 14 dagen voor de workshopdatum uw inschrijving kosteloos annuleren. Dit doet u door een e-mail te sturen naar [email protected] Als u na deze periode de workshop annuleert, zal Haakdingen.nl de gemaakte kosten met u afrekenen. In geval van overmacht wordt er samen met u naar een passende oplossing gezocht.

Klachten en klachtafhandeling
Bent u niet tevreden over de ontvangen bestelling, is de bestelling beschadigd of mist er iets van de bestelling neem dan binnen 5 werkdagen contact op met Haakdingen.nl. Stuur een mail met een duidelijke omschrijving van de klacht, vermeld uw bestelnummer en evt. een foto naar [email protected]
Bij Haakdingen.nl ingediende klachten worden binnen een termijn van 5 werkdagen behandeld en beantwoord.

Geschillen
Mocht u samen met Haakdingen.nl niet in staat zijn om uw klacht op te lossen dan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2014 - 2021 Haakdingen.nl | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel
Ook een eigen gratis shop?